Tekst alternatywny

Wiele lat doświadczenia w rachunkowości i finansach, Certifikát Ministra Finansów nr 5950/2004 dający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dokładność i profesjonalizm, terminowość i niezawodność, odpowiedzialność oraz obowiązkowość, ponieważ wiemy, że w rachunkowości nie ma miejsca na żadne kompromisy!

Współpraca zarówno z podmiotami prawa cywilnego jak i prawa handlowego. Obsługa firm z kapitałem polskim, jak i kapitałem zagranicznym (zwłaszcza z kapitałem czeskim i słowackim). Obsługa firm zagranicznych zarejestrowanych do VAT-u w Polsce.

Oferta maksymalnie dostosowana do wszystkich Twoich potrzeb! Masz zaległości podatkowe? Potrzebujesz reprezentacji przed organami skarbowymi i administracyjnymi? Zwróć się do nas!

Dla komfortu naszych czeskich i słowackich klientów zapewniamy obsługę w języku czeskim.

Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy ukończyli renomowane uczelnie oraz posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

INFORMACE O POLSKIM RYNKU

Daň z občanskoprávní činností v Polsku


Subjekt zdaňuje mj.: 1. Veřejnoprávní činnosti - smlouvy o prodeji a převodu věcí a majetkových práv, - smlouvy o půjčce, - smlouvy o hypotékách - zakladatelské smlouvy společností - Jiné...

Więcej...

Daň z příjmu právnických osob v Polsku (CIT)


Sazba: lineární 19% Daňová rezidence: - společnosti, které mají své sídlo nebo vedení na území Polska podléhají dani z příjmu právnických osob do výše svých příjmů; - společnosti, které nemají své sídlo nebo vedení na území Polska podléhají dani z příjmu právnických osob pouze do výše příjmů nabytých v Polsku.

Więcej...

Bankovní systém v Polsku (hlavní banky a pojišťovny v Polsku)


Polskou centrální bankou je Narodowy Bank Polski (NBP). Plní úkoly dané Ústavou PL, zákonu o NBP a zákonu O bankovním právu. Tyto zákony právně zajišťují nezávislost NBP na jiných státních orgánech PL. Ve vztahu k ostatním bankám v PL plní NBP regulační funkce, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti depozit uložených v bankách, jakož i stability bankovního sektoru, za něž je odpovědná.

Więcej...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DPH V POLSKU


POLSKÉ DPH Nepřímé daně jsou zdrojem příjmů státního rozpočtu. Jsou součástí ceny zboží nebo služeb, a tím nepřímo snižují příjem kupujícího. V Polsku se do této skupiny řadí daně: daň ze zboží a služeb (DPH), spotřební daň a daň z hazardu. Nepřímé daně jsou placeny koncovými spotřebiteli.

Więcej...

 Strona 2 z 6