Aktualności


 

Daň z příjmu právnických osob v Polsku (CIT)


Sazba: lineární 19% Daňová rezidence: - společnosti, které mají své sídlo nebo vedení na území Polska podléhají dani z příjmu právnických osob do výše svých příjmů; - společnosti, které nemají své sídlo nebo vedení na území Polska podléhají dani z příjmu právnických osob pouze do výše příjmů nabytých v Polsku.

Więcej...

Bankovní systém v Polsku (hlavní banky a pojišťovny v Polsku)


Polskou centrální bankou je Narodowy Bank Polski (NBP). Plní úkoly dané Ústavou PL, zákonu o NBP a zákonu O bankovním právu. Tyto zákony právně zajišťují nezávislost NBP na jiných státních orgánech PL. Ve vztahu k ostatním bankám v PL plní NBP regulační funkce, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti depozit uložených v bankách, jakož i stability bankovního sektoru, za něž je odpovědná.

Więcej...

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DPH V POLSKU


POLSKÉ DPH Nepřímé daně jsou zdrojem příjmů státního rozpočtu. Jsou součástí ceny zboží nebo služeb, a tím nepřímo snižují příjem kupujícího. V Polsku se do této skupiny řadí daně: daň ze zboží a služeb (DPH), spotřební daň a daň z hazardu. Nepřímé daně jsou placeny koncovými spotřebiteli.

Więcej...

Daň z příjmů fyzických osob v Polsku


  Jedná se o přímou daň, jejíž předmětem jsou příjmy fyzických osob. Daň z příjmů fyzických osob v Polsku je regulována Zákonem o dani z příjmů fyzických osob ze dne 26. července 1991, který byl v průběhu své platnosti několikrát novelizován. Současnou podobu zákona o dani z příjmů fyzických osob je zákon č. 263/2004 Sb. ze dne 18. listopadu 2004.

Więcej...

Daň z příjmů právnických osob v Polsku


Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Daň z příjmu právnických osob je přímou daní. V Polsku byla poprvé zavedena zákonem ze dne 31. ledna 1989. Zákon o dani z příjmů právnických osob v Polsku upravuje zákon č. 200/2002 Sb. ze dne 30. října 2002 o změně zákona o dani z příjmů právnických osob (Zákon č. 200/2002 Sb., položka 1684).

Więcej...

 Strona 2 z 5